Binnenste Buiten Leren voor het onderwijs

Het Binnenste Buiten Leren programma biedt een volledige lesmethode die direct toepasbaar is binnen het onderwijs. In het programma wordt aandacht besteedt aan belangrijke thema's die de ontwikkeling van kinderen op sociaal-emotioneel gebied helpt groeien.

Kinderen leren door te doen! Wij bieden buitenlocaties mét pony's waar kinderen in een prettige en veilige leeromgeving in beweging kunnen komen.

Dit buitenonderwijs speelt in op de behoefte van kinderen om samen, in beweging, met dieren, veel over zichzelf en anderen te leren en daarmee een stevige basis te ontwikkelen voor de toekomst!

Wat kunt u verwachten?

Het Binnenste Buiten Leren programma wordt aangeboden op diverse locaties in Nederland én België.

Locaties die goed bereikbaar zijn vanaf de omgeving waar de school zich bevindt.

 

Het programma bestaat uit 6 lessen van 2 uur. Kinderen nemen hieraan deel tijdens schooluren in groepjes van maximaal 6 kinderen. De lessen worden begeleidt door 2 coaches.

In elke les wordt 1 van de 5 basisthema's behandeld. De kinderen doen praktische opdrachten met de pony's waarbij deze thema's aan bod komen en gezamenlijk besproken worden. Kinderen leren door te doen. Ze gaan, onder begeleiding, zelf ervaren wat wel of juist niet werkt en hoe ze tot een prettige oplossing kunnen komen.

De thema's worden op een duidelijk manier gedemonstreerd en illustreert door de paardenkudde als voorbeeld te nemen. 

 

De lessen zijn als volgt opgebouwd:

- Les 1: introductie les voor de gehele klas. Deze les staat in het teken van kennismaken met elkaar, met de coaches, de locatie en de pony's. De kinderen ontvangen praktische informatie en afspraken worden gemaakt. Bij deze les is de leerkracht aanwezig.

- Les 2: Contact en verbinding. De kinderen leren in deze les hoe ze op een prettige en veilige manier contact maken. Ook leren ze wat verbinding is en hoe je een verbinding kunt maken, voelen en onderhouden met respect en afstemming naar de ander. 

- Les 3: Communiceren. Kinderen leren de kracht van non-verbaal communiceren. Hoe kan lichaamstaal bijdragen aan een duidelijke communicatie. Het gebruik van de IK-boodschap, hoe maak jij op een prettige manier duidelijk wat je wel of juist niet wil.

- Les 4: Grenzen aangeven en respecteren. Leer jezelf beter kennen door jouw grenzen te onderzoeken. Hoe maak jij duidelijk waar jouw grens is en hoe "bewaak" je deze. Hoe herken je de grens bij een ander.

- Les 5: Samenwerken.  Alleen ga je snel, samen kom je verder. Kinderen ontdekken welke fases in samenwerking er zijn en hoe je tot een prettige samenwerking met elkaar komt.

- Les 6: Omgaan met emoties. Herken jij emoties? Waar bevinden deze zich en wat vertellen ze je. Hoe kun je hiermee omgaan, hoe laat je ze tot uiting komen en hoe kom je weer in balans na een emotie.

 

De gehele klas (groep 4 of 8) neemt steeds deel aan de lessen in groepjes van 6 kinderen. Les 1 wordt als groep gezamenlijk gevolgd, hierbij is de leerkracht tevens aanwezig.


Lesmateriaal

In het Binnenste Buiten Leren programma bouwen we een brug tussen het leerproces van het kind, de leerkracht (de school) en het gezin thuis (ouders/verzorgers).

Om ervoor zorg te dragen dat kinderen het geleerde ook in de praktijk kunnen toepassen is een vertaalslag naar de diverse omgevingen belangrijk.

De omgeving is een belangrijke factor in de ontwikkeling van het kind. Vandaar dat wij binnen dit programma diverse materialen ter beschikking stellen zodat ook de school en de ouders betrokken zijn bij het leerproces van de kinderen en hieraan kunnen bijdragen.

 

 

Bij dit programma is inbegrepen:

- Lesmateriaal voor de leerkracht in de klas. Dit bestaat uit beeldmateriaal, handleiding bij het bespreken van de thema's en werkvormen die aansluiten bij de leerthema's toe te passen binnen de klas.

- Een werkboekje voor het kind in de klas. In dit werkboekje kan de leerkracht samen met de kinderen opdrachtjes maken en de thema's bespreken in de groep.

- Een werkboekje voor kinderen en hun ouders. In dit werkboekje staan diverse opdrachtjes die ouders samen met de kinderen thuis doen. Ouders leren op deze manier over de leerthema's en de ontwikkeling van hun kind. Ze krijgen daarbij ook praktische tips hoe de thema's en gedrag bespreekbaar te maken. 


Introductie van het programma

Om het Binnenste Buiten Leren programma op een juiste en duidelijke manier te introduceren bij leerkrachten en medewerkers in de school bieden wij een workshop Binnenste Buiten Leren voor Leerkrachten aan.

Deze workshop vindt plaats in een dagdeel. Tijdens het dagdeel krijgen de leerkrachten de inhoudelijke informatie met betrekking tot het programma en gaan ze zelf ook aan de slag met de thema's en werkvormen die bij het programma horen.

De leerkrachten krijgen op deze manier ook de mogelijkheid om zelf te doen, te ervaren en te leren hoe het programma werkt, zodat ze een goede aansluiting kunnen maken naar het leerproces van de kinderen.

 

Voor de ouders wordt er de mogelijkheid tot een ouderavond geboden. Daarnaast worden er diverse brochures en informatiebrieven ter beschikking gesteld waarbij iedereen op een duidelijke manier geïnformeerd wordt over de werkwijze en uitvoering van het programma.