Een pony in het onderwijs

Kinderen en dieren hebben veel overeenkomsten met elkaar. Ze leven in het hier en nu, vertrouwen op hun gevoel en reageren met hun gedrag vanuit een directe en intuïtieve behoefte aan veiligheid.

Tijdens de corona-crisis zien we dat steeds meer mensen een huisdier aanschaffen, vanuit een behoefte aan meer emotionele veiligheid en verbinding.

 

Een pony in het onderwijs, of in ons geval het onderwijs op een locatie mét pony's is dus niet zo gek!

De pony's zorgen voor een veilige en prettige leeromgeving voor kinderen. Leren in de omgeving van dieren is namelijk heel leuk.

Daarnaast stimuleert een pony de kinderen om in beweging te komen. De kudde verplaatst zich samen en past zich daarmee ook aan aan de leefomgeving en behoefte.

 

Een pony is zonder oordeel, hij maakt geen onderscheid in klein of groot, dun of dik, wit of zwart. Een pony voelt vooral wat er aan de binnenkant zit. Intuïtie speelt hierbij een belangrijke rol.  Het kind leert hierdoor meer te vertrouwen op het gevoel en te luisteren naar belangrijke signalen. Ook voelt het kind zich sneller geaccepteerd, waardoor het leert zichzelf te zijn en te laten zien.

 

De aanraking en de nabijheid van pony's zorgt daarnaast voor de aanmaak van het stofje oxytocine. Dit stofje dat wordt aangemaakt in onze hersenen zorgt voor een gevoel van geborgenheid. We noemen het ook wel het "knuffelhormoon", het zorgt daarmee ook voor emotionele veiligheid.

 

De paardenkudde vormt daarnaast een heel mooi voorbeeld voor kinderen. Een groep paarden die in harmonie samenwerken, die zich veilig voelen bij elkaar en die voor elkaar zorgen. In de kudde heeft elk paard een plek. Bij elke plek hoort een taak. De paarden regelen dit samen en zorgen op deze manier voor een natuurlijke manier van balans in de kudde. 

Dit is voor kinderen herkenbaar. Ook kinderen zijn onderdeel van kuddes. Op school, thuis, met vriendjes, bij een sportclub. Ze kunnen veel leren van de kudde door deze goed te observeren en door zich hieraan te spiegelen. Hoe zit het met de kuddes van het kind, de rolverdeling thuis, de rangorde in de groep?

 

 


Inmiddels zijn dier-ondersteunde therapieën en behandelingen veel onderzocht en is de effectiviteit hiervan door meerdere studies onderbouwd.

De interventies met dieren, in het bijzonder bij kinderen, draagt bij aan een sterk en krachtig zelfbeeld en helpt om meer in balans te zijn en veerkrachtig te zijn bij tegenslagen. Door aandacht aan te besteden aan de sociaal-emotionele behoefte ontstaat er meer evenwicht in het leven.

 

In onderstaand artikel wordt nog eens omschreven waarom een pony helpend is bij de ontwikkeling van een kind:


Artikel Horse Awareness Magazine - een cursus met paarden


Artikel Pony Power voor Kids magazine - wetenschappelijk onderzoek bewijst


Uitzending SBS - Holland van Boven


Artikel Bit-magazine - hoe een pony helpt


Pony Power in beeld