Binnenste Buiten Leren voor het onderwijs

Het Binnenste Buiten Leren programma biedt een volledige lesmethode die direct toepasbaar is binnen het onderwijs. In het programma wordt aandacht besteedt aan belangrijke thema's die de ontwikkeling van kinderen op sociaal-emotioneel gebied helpt groeien.

Kinderen leren door te doen! Kinderen die goed in hun vel zitten willen leren!

 

Iedereen doet mee!

Wanneer een kind iets extra's nodig heeft, op het gebied van leren, motoriek, persoonlijke ontwikkeling of gedrag, wordt meestal gekozen voor extra begeleiding voor dat ene kind op dat ene specifieke ontwikkelgebied. Binnenste Buiten Leren heeft ervoor gekozen om alle kinderen in een groep mee te laten doen, maar ook hun ouders/verzorgers, leerkracht(en) en stagiaires. Op die manier is de aangeboden "leerstof" voor iedereen van toegevoegde waarde en bijzonder effectief. Iedereen doet mee! Wat Binnenste Buiten Leren precies is leggen we hieronder uit.

 

Wat is Binnenste Buiten Leren

Binnenste Buiten Leren is een gestructureerd programma voor een hele groep kinderen, met hun ouders/verzorgers gefaciliteerd door school. Zoals de naam al doet vermoeden, leren kinderen over hun "binnenste" in de buitenlucht. Het programma vindt deels plaats op een buiten-locatie, waar kinderen leren over zichzelf en anderen. Door samen te werken aan belangrijke thema's leren kinderen zichzelf en anderen beter te begrijpen. Daarnaast worden vaardigheden ontwikkeld die resulteren in een beter groepsklimaat en een prettige groepsdynamiek. Wat er uiteindelijk voor zorgt dat kinderen lekkerder in hun vel zitten en daardoor beter in staat zijn om tot (cognitief) leren te komen. Hoe werkt dat dan? Lees nog even verder.

 

Hoe werkt de methode

De methode bestaat uit 7 geplande momenten:

- Kick-off in de klas, verzorgd door 2 Binnenste Buiten Leren Trainers (max. 1 uur)

- Vijf keer een dagdeel op een buiten locatie met een thema, verzorgd door 2 Binnenste Buiten Leren Trainers en enkele coachpony's (2,5 uur per keer excl. heen en terugreis)

- Wrap-up op school waarbij de groep een presentatie doet voor ouders/verzorgers, leerkrachten, stagiaires, BBL Trainers en eventueel genodigden (1-1,5 uur).

 

Handleiding

Voor de leerkracht is er een handleiding met thema's, passend bij de vijf lessen op locatie. In de handleiding zijn activiteiten uitgewerkt die op allerlei momenten in de week klassikaal ingezet kunnen worden; tijdens bijvoorbeeld een kring, gymlessen, in lessen beeldende vorming of tijdens lessen sociale vaardigheden. 

 

Werkboekjes

Voor elk kind is per thema een werkboekje beschikbaar voor in de klas, met opdrachten die over het kind zelf gaan. 

Per thema is er ook een werkboekje wat mee naar huis gaat en waar ouders en kinderen samen in werken. Dit boekje geeft ouders/verzorgers informatie over het thema en tips om het geleerde naar de praktijk te vertalen.

 

 

Wat mag school verwachten van deze methode?

  • Vijf belangrijke thema's worden uitgediept: De kleurrijke kudde (wie ben ik?), de taal van de kudde (communicatie in de breedste zin van het woord), mijn plek in de kudde (over rollen en persoonlijk leiderschap), de kracht van de kudde (samenwerken, hoe doen we dat?), de kudde gaat verder (over emoties en zelfregulering, hoe willen we samen verder?).
  • Deskundige begeleiding: twee Binnenste Buiten Leren Trainers zijn het aanspreekpunt voor de leerkracht/school, zij begeleiden het hele traject van A tot Z. Alle BBL Trainers zijn deskundig op het gebied van didactiek en/of pedagogiek. De meesten hebben een achtergrond in onderwijs of jeugdhulpverlening. Dat betekent voor u als school een stuk ont-zorg-ing van leerkrachten én deskundige begeleiding door gedreven collega's. Het hele traject duurt twee tot zes maanden, afhankelijk van wat u als school wenst. Het tijdpad kan in overleg worden uitgestippeld.
  • Compleet verzorgd: Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, van materialen tot buiten locatie. Het enige wat u als school zelf mag regelen is vervoer heen en terug op vijf ochtenden, én naast de leerkracht twee extra begeleiders (stagiaires of ouders) op de buiten locatie om een groepje te begeleiden en voor hand/ en spandiensten.
  • Bewezen effectief: De makers van Binnenste Buiten Leren hebben al jarenlange ervaring met de effectiviteit van soortgelijke programma's. Door inclusiviteit van het programma, het kinetisch leren én het ervaringsgericht leren onderscheidt het zich van andere soortgelijke programma's. Pony Power voor Kids is één van de programma's in Nederland en België dat al ruim vijf jaar succesvol is. Van de makers van Binnenste Buiten Leren. Ouders, verzorgers, begeleiders en professionals zijn zeer enthousiast over deze manier van onderwijs.

Wat is de investering?

De financiële investering bedraagt 3000,00 euro per deelnemende groep, daarnaast komt er een bedrag bij per kind vanaf 20,00 euro.

In deze prijs is inbegrepen:

  • Begeleiding van twee ervaren en goed opgeleide BBL Trainers van Kick-off tot en met Wrap-up.
  • Vijf dagdelen op een buiten locatie.
  • Een handleiding voor de leerkracht.
  • Een set van vijf werkboekjes per kind.
  • Een set van vijf werkboekjes voor ouders/verzorgers.
  • Een reflectieboekje voor het kind.

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op om vragen te stellen of om de mogelijkheden voor deelname te bespreken.